انبه

در زبان فارسی انبه نام دارد و در زبان عربی به آن انبج گفته می شود و در کتاب های قدیمی موانبه آمده است. زادگاه این خوراکی هندوستان و نواحی استوایی می باشد، در بلوچستان هم می روید. در ناحیه های استوایی درخت انبه در سال چندین بار ثمر می دهد. از میوه و پوست […]

تابستان و تغذیه

تابستان و تغذیه، با توجه به افزایش نیاز بدن انسان به مایعات در تابستان توصیه می شود هر روز میوه و سبزی شسته و تمیز و تازه استفاده شود. مقدار آن 3 واحد در روز باشد که یک واحد برای قبل از ظهر و 2 واحد برای عصر در نظر گرفته می شود. در انتخاب […]

بستن
مقایسه