تابستان و تغذیه

تابستان و تغذیه، با توجه به افزایش نیاز بدن انسان به مایعات در تابستان توصیه می شود هر روز میوه و سبزی شسته و تمیز و تازه استفاده شود. مقدار آن 3 واحد در روز باشد که یک واحد برای قبل از ظهر و 2 واحد برای عصر در نظر گرفته می شود. در انتخاب […]

بستن
مقایسه